Obowiązek ewidencji sprzedaży omija tylko nieliczne grupy przedsiębiorców. Nie zaliczają się do nich także lekarze z własną działalnością gospodarczą. Co więcej, od lekarzy oczekuje się spełnienia dodatkowych wymagań względem rejestrowania transakcji. Przekonaj się, co musisz wiedzieć o kasie fiskalnej, prowadząc indywidualną praktykę lekarską.

Indywidualna praktyka lekarska a zwolnienie z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej

W Polsce obowiązek korzystania z kas fiskalnych nakłada na przedsiębiorców ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 5350), czyli tzw. ustawa o VAT. Zgodnie z art. 111 podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zobowiązani do ewidencji sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, czyli kas fiskalnych. Zatem lekarze, którzy nie świadczą usług wyłącznie dla firm, muszą wyposażyć się w odpowiednie urządzenie.

W polskim prawie istnieje jednak również akt prawny zwalniający z konieczności używania kas fiskalnych – jest nim Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2021 r. poz. 2442). Na jego mocy z konieczności używania kasy fiskalnej zwalnia się tych przedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 20 000 zł. Dla lekarzy nie jest to jednak dobra wiadomość – ich usługi nie kwalifikują się do tego zwolnienia. Można by je uzyskać wyłącznie, gdyby lekarz prowadzący praktykę był osobą niewidomą z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, co należy do rzadkich przypadków.

Jaka kasa fiskalna powinna znaleźć się w gabinecie lekarskim?

Wiemy już, że niemal każdy lekarz jest zobowiązany do korzystania z kasy fiskalnej. Jednak urządzenia te potrafią się od siebie znacznie różnić, dlatego warto przekonać się, które z nich powinno się znaleźć w gabinecie lekarza. 

Obecnie w Polsce spotkać można dwa rodzaje kas fiskalnych – offline i online. Te pierwsze zapisują kopie wystawionych paragonów na nośniku danych, najczęściej na karcie pamięci. W ten sposób, gdy urząd skarbowy postanowi przeprowadzić kontrolę działalności przedsiębiorcy, urzędnik musi udać się do jego punktu i tam sprawdzić poprawność transakcji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że kasy tradycyjne nie są dostępne w regularnej sprzedaży od początku 2023 roku. Nabyć je można jedynie na rynku wtórnym.

Natomiast kasy fiskalne online, jak sama nazwa wskazuje, łączą się za pomocą internetu z Centralnym Repozytorium Kas i wysyłają do niego cyfrowe kopie paragonów. CRK to system, do którego dostęp ma Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Może on upoważnić do wglądu w dane inne podmioty: Ministra Finansów, dyrektorów izb administracji skarbowej, czy też naczelników urzędów skarbowych i celno-skarbowych. Mogą oni na bieżąco sprawdzać prawidłowość rejestracji transakcji bez konieczności udawania się do punktu sprzedaży przedsiębiorcy.

Kasa fiskalna online w gabinecie lekarskim

Z roku na rok coraz więcej branż zobowiązanych jest do korzystania z kas fiskalnych online, przez co przedsiębiorcy muszą wymieniać urządzenia starszego typu na nowe. Obowiązek ten nie omija także lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską. Zgodnie z ustawą z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach: usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej online od 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzący indywidualną praktykę lekarską musieli wymienić kasę, aby uniknąć otrzymania kary grzywny.

Natomiast ci lekarze, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie własnej działalności, mają znacznie ułatwione zadanie. Od początku 2023 r. w sprzedaży dostępne są bowiem wyłącznie kasy fiskalne online. 

Kasy fiskalne dla lekarzy – dofinansowanie

Wymieniając urządzenie rejestrujące, możemy ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej online. Taka ulga może wynieść nawet 90% ceny netto nowego urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. Kwotę, która została wydana na zakup kasy, odlicza się od należnego podatku najszybciej w pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął korzystanie z nowej kasy. Natomiast w przypadku gdy suma podatku należnego jest niższa od oczekiwanego zwrotu, można odliczyć resztę kwoty w kolejnych okresach rozliczeniowych lub wnioskować o przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy. 

Aby uzyskać taką ulgę, należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego, dołączając do niego potwierdzenie zakupu kasy (np. fakturę) oraz dowód zapłaty całej należności za urządzenie. Konieczne będzie również podanie podmiotu, który dokonał fiskalizacji kasy oraz załączenie kopii fiskalnego raportu miesięcznego.

Jaką wybrać kasę fiskalną do gabinetu lekarskiego?

Każda kasa fiskalna używana w gabinecie lekarskim powinna być urządzeniem online. Jednak nawet te sprzęty potrafią się od siebie różnić – przede wszystkim wielkością. Do gabinetu lekarza polecić można niewielkie urządzenia takie jak Novitus Mała Online czy Posnet Ergo Online, które nie zabiorą zbyt wiele miejsca i będą przyjazne w obsłudze. Z łatwością można do nich podłączyć także terminal płatniczy.

Kasy dostępne pod adresem: https://mico.pl/sklep/branza/lekarz