Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Wysoka inflacja sprawia, że coraz więcej osób szuka inwestycji, która pozwoli uchronić posiadany kapitał przed jej negatywnymi skutkami. Jednym z rozwiązań jest inwestowanie w akcje, które pozwala uzyskać naprawdę atrakcyjne stopy zwrotu. Na czym to polega? Jak zacząć inwestować w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie, która polega na zakupie akcji z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży, co ma przynieść zysk. Są to akcje emitowane przez spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, a samo inwestowanie w akcje może przyjąć formę spekulacji lub inwestowania długoterminowego. W tym miejscu warto podkreślić, że obie strategie różnią się nie tylko horyzontem czasowym inwestycji, ale również wieloma innymi aspektami. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że obie mogą być równie skuteczne, a najważniejsza jest wiedza oraz doświadczenie inwestora.

Jak zacząć inwestować w akcje?

Jak wspomniano we wstępie rosnąca inflacja sprawia, że coraz więcej osób przymierza się do inwestowania w akcje. Warto zatem mieć świadomość, że grać na giełdzie może praktycznie każdy, a warunkiem jest w tym przypadku posiadanie konta maklerskiego. Można je otworzyć pod hasłem home.saxo, które odsyła bezpośrednio do oferty broker umożliwiającego inwestowanie w akcje notowane na kilkudziesięciu światowych giełdach. Po otwarciu rachunku inwestycyjnego wystarczy go zasilić, co pozwoli zacząć inwestować na rynku kapitałowym. Zasilenia dokonuje się z reguły poprzez przelew z konta bankowego, co jest wygodne i szybkie. Zakup akcji z technicznego punktu widzenia również nie jest trudny, a szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule przedstawiającym tajniki gry na giełdzie.

Inwestowanie w akcje sposobem na ochronę kapitału przed inflacją

Do wzrostu zainteresowania grą na giełdzie z pewnością przyczyniła się wysoka inflacja, ponieważ osoby posiadające oszczędności coraz częściej zastanawiają się nad tym, jak je zainwestować, by nie utraciły realnej wartości. Jednym ze sposobów jest właśnie inwestowanie w akcje, które pozwala uzyskać atrakcyjne stopy zwrotu. Co istotne, skuteczna gra na giełdzie umożliwia osiągnięcie znacznie wyższych zysków niż oprocentowanie na depozytach bankowych. Kluczowa w tym przypadku jest jednak skuteczność inwestycji, ponieważ należy zdawać sobie sprawę z ryzyka, które jest nieodzownym elementem inwestowania w akcje. Nie ma w tym przypadku bowiem mowy o ochronie kapitału, a co za tym idzie można go nie tylko pomnażać, ale również utracić. W efekcie należy dążyć do minimalizowania ryzyka, co jest możliwe dzięki przeprowadzaniu rzetelnych analiz oraz opieraniu podejmowanych decyzji inwestycyjnych na wiarygodnych danych. Istotne jest również systematyczne poszerzanie posiadanej wiedzy oraz zdobywanie praktycznego doświadczenia.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje to jeden ze sposobów, by uchronić posiadany kapitał przed negatywny skutkami inflacji. Warto jednak pamiętać o ryzyku, które jest związane z grą na giełdzie, ponieważ może się ono przyczynić do utraty części kapitału.