Uczniowie szkół czy dzieci uczęszczające do przedszkoli nie stanowią jednolitej grupy – wśród nich każde ma nieco inne potrzeby, w inny przyswaja wiedzę i zdobywa nowe umiejętności. Coraz więcej dzieci potrzebuje specjalistycznego podejścia pedagogów, aby odnaleźć się w szkolnej codzienności. Ci, chcąc podnieść swoje kompetencje, powinni zdecydować się na studia podyplomowe z zakresu edukacji włączającej. Na czym dokładnie bazuje ten kierunek i komu jest dedykowany?

Czym jest edukacja włączająca?

Obecnie w Polsce działa niewiele szkół integracyjnych bądź dla dzieci z potrzebami specjalnymi, odpowiednio diagnozowanymi w tym kierunku. Z ich włączaniem w społeczność oraz edukowaniem muszą radzić sobie pedagodzy, którzy często nie posiadają właściwej wiedzy ani kompetencji w tym zakresie. Jest to bardzo trudna sytuacja dla obu stron – nauczyciel nie do końca potrafi sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nim dyrekcja, rodzice czy sami uczniowie, ci ostatni natomiast nie mogą w pełni czerpać z procesu edukacyjnego. Pedagodzy muszą więc nabyć odpowiednią wiedzę, która pozwoli im pracować z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Doskonałym rozwiązaniem będzie podjęciem studiów podyplomowych na kierunku edukacja włączająca. Sama edukacja włączająca polega na takim ujednoliceniu oraz prowadzeniu zajęć, aby każde dziecko mogło z nich wyciągnąć jak najwięcej. Dodatkowo skupia się na sprostaniu potrzebom uczniów oraz samych nauczycieli.

Studia podyplomowe edukacja włączająca – dla kogo?

Edukacja włączająca studia podyplomowe to kierunek przeznaczony dla osób posiadających wykształcenie wyższe w zakresie nauk pedagogicznych. Coraz częściej decydują się na niego również nauczyciele, którzy od lat pracują w placówkach edukacyjnych, jednak trudno im sprostać obecnym wymaganiom, nie mając odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Edukacja włączająca studia podyplomowe prowadzone są w Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych, natomiast zajęcia odbywają się w 100% zdalnie. Pedagodzy zdobywają wiedzę nie tylko w teorii, lecz również odbywają praktyki, dzięki którym mogą poznać głębiej specyfikę pracy z uczniami z potrzebami specjalnymi. Studia dedykowane są osobom, które chciałyby podjąć pracę jak pedagog specjalny lub nauczyciel wspomagający. Jednocześnie mogą się na nie zdecydować pedagodzy, którzy uczą innych przedmiotów, lecz coraz częściej otrzymują różnego typu zaświadczenia o potrzebie edukacji w warunkach specjalnych.

Dlaczego warto rozwijać swoje kompetencje zawodowe?

Nie ulega wątpliwości, że praca we współczesnej szkole jest bardzo wymagająca. Z jednej strony dysponujemy nowoczesnymi technologiami, stwarzającymi nam szereg możliwości, z drugiej strony od nauczycieli wymaga się ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych. Jest to wymóg nie tylko kadry kierowniczej, lecz również codzienności, z jaką przychodzi stykać się nauczycielom. Jeszcze do niedawna edukacja włączająca nie była zbyt popularna, dziś jednak wiadomo, że efektywna współpraca nauczycieli z pedagogami specjalnymi czy wspomagającymi to klucz do sukcesu. Warto pamiętać, że w procesie edukacji liczy się przede wszystkim uczeń, który nie tylko zdobywa wiedzę, lecz również umiejętności społeczne. Często jednak potrzebuje nauczyciela, który przeprowadzi go przez cały proces. Posiadanie wiedzy z zakresu edukacji włączającej znacząco ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, a jednocześnie daje uczniom większą szansę rozwoju. Studia podyplomowe trwają 3 semestry, podczas których można zdobyć fachowe przygotowanie do pracy.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/studia-nauczycielskie/edukacja-wlaczajaca/