Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Zadaniem rękawic ochronnych jest zabezpieczenie rąk pracownika przed zagrożeniami występującymi na różnych stanowiskach pracy. Muszą być odpowiednio dobrane do specyfiki pracy na danym stanowisku i spełniać określone normy. Za dobór rękawic ochronnych odpowiada pracodawca.

Rola rękawic chemoodpornych

Rękawice chemoodporne nazywane także kwasoodpornymi, chemicznymi, zaliczone zostały do III kategorii rękawic roboczych, które chronią ręce przed ciężkimi uszkodzeniami. Rękawice tego typu muszą spełniać odpowiednie normy, posiadać certyfikat i oznaczenia oraz muszą być zatwierdzone przez inspektora BHP.

Rękawice chemoodporne są rękawicami jednorazowymi i ich zadaniem jest chronienie skóry rąk przed działaniem agresywnych środków chemicznych i mikroorganizmami. Zalecane jest stosowanie rękawic długich, które chronią dużą powierzchnię rąk.

Jak wybrać rękawice chemoodporne?

Rękawice chemiczne muszą spełniać normę EN 374, która określa czas odporności na działanie środków chemicznych (permeacja, przenikanie), penetrację (ilość uszkodzonych sztuk na 100 jednostek) oraz stopień pęcznienia. Dodatkowo norma zawiera wykaz substancji szkodliwych oznaczonych kodami literowymi od A do T.

Wybierając rękawice chemoodporne należy wziąć pod uwagę nie tylko wskaźniki zawarte w normie, ale także materiał, z których zostały wykonane. Rękawice lateksowe mogą u niektórych osób wywoływać uczulenie. Rękawice wykonane z nitrylu nie wymagają stosowania pudru i są neutralne dla skóry. Ważną kwestią jest także zewnętrzna powierzchnia rękawic, powinna zapewniać dobrą chwytliwość różnych przedmiotów dzięki elastyczności materiału i jego strukturze.

Oznaczenia rękawic chemoodpornych

Rękawice do pracy z chemikaliami muszą posiadać odpowiednie oznaczenia oraz kartę techniczną z podstawowymi informacjami.

Rękawice chemoodporne oznaczone są prostymi piktogramami, które ułatwiają wybór rękawic w zależności od występujących zagrożeń. Informują one o tym czy rękawice zapewniają pełną czy tylko częściową ochronę. Pod piktogramem o pełnej ochronie znajdują się kody literowe oznaczające środki chemiczne, przed którymi ochrona jest zapewniona.

Dodatkowo mogą znaleźć się także piktogramy informujące, że rękawice chronią przed czynnikami biologicznymi. uszkodzeniami mechanicznymi lub mogą mieć kontakt z żywnością.

Przestrzeganie procedur BHP oraz stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony osobistej zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i chroni ich przed uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet przed utratą życia.